Events

Following events are celebrated annually at the aashram:

Nav Varsha & Beginning of Navratri Chaitra Shukla Pratipada
Shree Adi Shankaracharya Jayanti Vaishakh Shukla Panchami
Shree Guru Purnima Mahotsav Aashad Purnima
Shree Navratri Beginning Ashwin Pratipada
Shree Sharad Purnima Mahotsav Ashwin Purnima
Shree Geeta Jayanti Margsheersh Shukla Ekadashi
Shree MahaShivratri Celebrations Phalgun Krishna Triyodashi